I. CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN
– Trang web Likevivu này được điều hành bởi Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội – Chi Nhánh Huế (Vietnamtourism-Hanoi Joint Stock Company – Hue City Branch). Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản dưới đây, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.
– Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.
– Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.
– Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

II. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Việc truy cập vào trang web Likevivu này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn, rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

III. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB
Khi sử dụng trang web Likevivu này, xin vui lòng đồng ý những điều khoản sau:
1. Chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
2. Để có đủ năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
3. Đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị, phân biệt chủng tộc, tài liệu bất hợp pháp, khiêu khích thông qua trang web này.
6. Không sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
Chúng tôi đề nghị bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký.
Khi thực hiện đăng ký qua trang web Likevivu của Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi.
Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán, nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

V. ĐẶT TOUR & CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế bảo đảm lịch khởi hành được đăng tải trên trang website: Likevivu
– Hình thức đặt Tour:
Booking thanh toán bằng tiền mặt (không thanh toán Online): Sau khi bạn cung cấp đầy đủ thông tin theo Form Booking của chúng tôi và Gửi, chúng tôi sẽ trả lời xác nhận của bạn trong thời gian sớm nhất qua email hoặc điện thoại để tư vấn thêm cho bạn, xác nhận việc bạn đồng ý sử dụng chương trình tour của chúng tôi. Đồng thời bạn nhận được một mã Code từ hệ thống Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế gửi vào email bạn đã cung cấp theo Form Booking, đây là cơ sở để kiểm tra và đối chiếu khi bạn chấp nhận tham gia tour do Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế cung cấp.
– Những thông tin về tour và các ngày khởi hành, các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình tour.
– Trang web Likevivu của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận” giữa bạn và nhân viên Sales Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế).
Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

VI. GIÁ TOUR
– Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
– Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần “Bao gồm của Bảng giá”
– Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

VII. THANH TOÁN
– Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước ngoại trừ các trường giao dịch có hợp đồng ký kết giữa bạn và Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế thì hình thức thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng.
– Chúng tôi chấp nhận thanh toán chuyển khoản bằng thẻ ngân hàng
Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế sẽ không thu thập thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu (SSL), của ngân hàng khi bạn tiến hành thanh toán bằng thẻ tín dụng.

VIII. CẤP PHIẾU THANH TOÁN
– Sau khi thanh toán, Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế sẽ gửi xác nhận, phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng của việc mua bán và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.
– Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.
– Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung cần phải được gửi qua email đến Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế.
Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận, phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

VX. QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ
– Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ khi chưa nhận được email hoặc fax và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

X. KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG
– Nếu khách hàng có khiếu nại đến Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến info@likevivu.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

XI. KHUYẾN MẠI
Các chương trình Khuyến mại, giảm giá được đăng tải trên website Likevivu và cam kết thực hiện đúng với chính sách khuyến mãi đã được công bố trên website.

XII. QUAN HỆ THƯ TỪ
Khi hoàn thành một đăng ký, bạn đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, cung cấp cho bạn những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của bạn, và chúng tôi có thể gửi email mời bạn điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.

XIII. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU
Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Vietnamtourism Hà Nội – CN Huế.

XIV. NHỮNG THAY ĐỔI
Website Likevivu có thể thay đổi giao diện, nội dung, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

Chi nhánh công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội  tại thành phố Huế (Tiếng Anh: Tiếng Anh: Vietnamtourism-Hanoi Joint Stock Company – Hue city Branch)

  • Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Cừ, P. Vĩnh Ninh Thành phố Huế
  • Tel: (84)234. 3828316
  • E-mail: info@likevivu.com
  • Loại hình kinh doanh: các dịch vụ du lịch như inbound, outbound, domestic, MICE và các dịch vụ khác như: vé máy bay, vận chuyển khách du lịch…ngoài ra Công ty còn tham gia tổ chức các sự kiện du lịch trong và ngoài nước.
  • Một số thành tích:
  • Danh hiệu doanh nghiệp lữ hành hàng đầu trong 16 năm (1999-2016)
  • Huân chương lao động hạng 3
  • Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ
  • Cờ thi đua của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  • Top Thương mại Dịch vụ (2002-2006)
  • Dịch vụ lữ hành được ưa chuộng (2003)
  • Thương hiệu mạnh (2004-2006)
  • Dịch vụ lữ hành nội địa được hài lòng nhất (2004)
  • Quả cầu vàng (2005)
  • Cup Thăng Long (2011)
  • Doanh nhân ưu tú (2011)
  • Cúp vàng Top Ten Thương hiệu Việt – Ứng dụng KHCN (2011)
  • Cup Thương hiệu Việt hội nhập WTO (2011)
  • Thương hiệu Việt uy tín (2011)
  • Công ty lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam (2012)
  • Doanh nghiệp KD Lữ hành Quốc tế hàng đầu (2013).