TOP TOUR 2020 

-24%

Tháng

1 /2 ngày

07-03-2020

715.000 VNĐ

545.000 VNĐ

-28%

Tháng 2,3

1 ngày

07-03-2020

715.000 VNĐ

515.000 VNĐ

-18%

Tháng 2

1 ngày

07-03-2020

670.000 VNĐ

550.000 VNĐ

-18%

Tháng 2,3

1 ngày

07-03-2020

670.000 VNĐ

550.000 VNĐ

-8%

Tháng 1

1 ngày

18-11-2018

380.000 VNĐ

350.000 VNĐ

-32%

Tháng 2,3,4

1 ngày

07-03-2020

590.000 VNĐ

399.000 VNĐ

-24%

Tháng 5

1 ngày

16-05-2020

590.000 VNĐ

450.000 VNĐ

-17%

Tháng 2,3,4,5,6,7

6 ngày 5 đêm

25-02-2020

27.690.000 VNĐ

22.990.000 VNĐ

-3%

Tháng 1

5 ngày 4 đêm

26-01-2020

16.490.000 VNĐ

15.990.000 VNĐ

-7%

Tháng 12

5 ngày 4 đêm

27-12-2019

13.490.000 VNĐ

12.590.000 VNĐ

-7%

Tháng 1-12

5 ngày 4 đêm

27-12-2019

13.490.000 VNĐ

12.590.000 VNĐ

-13%

Tháng 12

6 ngày 5 đêm

30-12-2019

11.990.000 VNĐ

10.490.000 VNĐ

-12%

Tháng 12

5 ngày 4 đêm

24-12-2019

10.990.000 VNĐ

9.690.000 VNĐ

-9%

Tháng 12

5 ngày 4 đêm

16-12-2019

10.990.000 VNĐ

9.990.000 VNĐ

-14%

Tháng 12

4 ngày 3 đêm

31-12-2019

9.990.000 VNĐ

8.590.000 VNĐ

-9%

Tháng 1

4 ngày 3 đêm

26-01-2020

16.990.000 VNĐ

15.490.000 VNĐ

-6%

Tháng 1

7 ngày 6 đêm

25-01-2020

52.990.000 VNĐ

49.990.000 VNĐ

-7%

Tháng 3

5 ngày 4 đêm

25-03-2020

27.990.000 VNĐ

25.990.000 VNĐ

-18%

Tháng 2

5 ngày 4 đêm

26-02-2020

27.990.000 VNĐ

22.990.000 VNĐ

TOUR TRONG NƯỚC:

-24%

Tháng

1 /2 ngày

07-03-2020

715.000 VNĐ

545.000 VNĐ

-28%

Tháng 2,3

1 ngày

07-03-2020

715.000 VNĐ

515.000 VNĐ

-18%

Tháng 2

1 ngày

07-03-2020

670.000 VNĐ

550.000 VNĐ

-18%

Tháng 2,3

1 ngày

07-03-2020

670.000 VNĐ

550.000 VNĐ

-8%

Tháng 1

1 ngày

18-11-2018

380.000 VNĐ

350.000 VNĐ

-32%

Tháng 2,3,4

1 ngày

07-03-2020

590.000 VNĐ

399.000 VNĐ

-24%

Tháng 5

1 ngày

16-05-2020

590.000 VNĐ

450.000 VNĐ

-3%

Tháng 6

3 ngày 2 đêm

07-06-2019

3.990.000 VNĐ

3.890.000 VNĐ

-3%

Tháng 3, 4

3 ngày 2 đêm

08-03-2019

3.990.000 VNĐ

3.890.000 VNĐ

-4%

Tháng 2

6 ngày 5 đêm

06-02-2019

6.790.000 VNĐ

6.490.000 VNĐ

-5%

Tháng 2

5 ngày 4 đêm

06-02-2019

6.250.000 VNĐ

5.950.000 VNĐ

-4%

Tháng 2

4 ngày 3 đêm

06-02-2019

4.700.000 VNĐ

4.490.000 VNĐ

-9%

Tháng 2

3 ngày 2 đêm

06-02-2019

4.500.000 VNĐ

4.100.000 VNĐ

-17%

Tháng

2 ngày 1 đêm

07-12-2018

1.790.000 VNĐ

1.490.000 VNĐ

-4%

Tháng 2

6 ngày 5 đem

06-02-2019

6.890.000 VNĐ

6.590.000 VNĐ

-3%

Tháng

6 ngày 5 đêm

06-02-2019

6.490.000 VNĐ

6.290.000 VNĐ

-3%

Tháng

5 ngày 4 đêm

06-02-2019

5.950.000 VNĐ

5.750.000 VNĐ

-4%

Tháng

4 ngày 3 đêm

06-02-2019

4.490.000 VNĐ

4.290.000 VNĐ

-3%

Tháng

3 ngày 2 đêm

06-02-2019

4.000.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-14%

Tháng 1

1 ngày

25-11-2018

280.000 VNĐ

240.000 VNĐ

Tour Nước Ngoài:

-17%

Tháng 2,3,4,5,6,7

6 ngày 5 đêm

25-02-2020

27.690.000 VNĐ

22.990.000 VNĐ

-3%

Tháng 1

5 ngày 4 đêm

26-01-2020

16.490.000 VNĐ

15.990.000 VNĐ

-7%

Tháng 12

5 ngày 4 đêm

27-12-2019

13.490.000 VNĐ

12.590.000 VNĐ

-7%

Tháng 1-12

5 ngày 4 đêm

27-12-2019

13.490.000 VNĐ

12.590.000 VNĐ

-13%

Tháng 12

6 ngày 5 đêm

30-12-2019

11.990.000 VNĐ

10.490.000 VNĐ

-12%

Tháng 12

5 ngày 4 đêm

24-12-2019

10.990.000 VNĐ

9.690.000 VNĐ

-9%

Tháng 12

5 ngày 4 đêm

16-12-2019

10.990.000 VNĐ

9.990.000 VNĐ

Tin du lịch

DANH HIỆU

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU LIKE VIVU